fbpx

MUDr. Libuše Baselová

Jsem absolventkou lékařské fakulty UP v Olomouci. Již za studií mne zajímal obor neurologie, kterému se profesně celý život věnuji . Úspěšně jsem v tomto oboru složila atestaci I. a II. st. A po přechodném období práce na neurologickém lůžkovém odd. pracuji v ambulantní sféře tohoto oboru. Protože neurologie zaujímá pestrou paletu onemocnění, kde ne vždy jen klasický medicínský tzv.západní přístup k nemocnému vede k plné úlevě potíží pacienta, snažila jsem se doplnit si i orientaci v tradiční čínské medicíně. V mém oboru např. funkční poruchy hybného systému – tzv. vertebrogenní onemocnění skýtají velké pole působnosti právě pro metody tradiční čínské medicíny. Dále u bolestí hlavy, kde byl vyloučen závažný organický původ těchto potíží, se metody TČM velmi dobře uplatňují . Stejně tak i různé bolestivé stavy – neuralgie trojklanného nervu nebo tzv. úžinové syndromy na končetinách např. syndrom karpálního tunelu , lze řešit v časných stádiích za pomoci metod TČM. I u akutního postižení periferních nervů- jako je obrna lícního nervu nebo obrna periferního nervu na končetinách, lze nemocným takto postiženým úspěšně pomoci . Ale nejen ale u akutních stavů, stejně tak i v rámci rehabiliatace lze akupunkturou i masážemi pomoci zmírnit např. spasticitu na končetinách po prodělané CMP a tím nemocnému zlepšit jeho hybnost a přispět k větší soběstačnosti. Toto je jen malý přehled onemocnění, kde lze ve spolupráci lékaře a odborníka v TČM velmi dobře a úspěšně nemocným pomoci v jejich problému. Proto jsem v r. 1993 absolvovala kurz akupunktury pořádaný Českou lékařskou akupunkturistickou společností pod hlavičkou ČLS J.E.Purkyně Praha a v letech 2005-2008 tříletou školu TČM Bohemia pod vedením MUDr. J. Luckého. Zde jsem se i seznámila s paní Petrou Vachovou, se kterou nyní na pracovišti SAKURA CLINIC spolupracuji.
 • Vzdělání
  LF UP Olomouc promoce 1974
  Atestace I. a II. st. z oboru neurologie v r. 1978 , 1987
 • Pracovní zkušenosti
  1993 - 2020 soukromá neurologická praxe Havířov
  1990 - 1993 vedoucí lékařka neurologických ambulancí NsP Havířov
  1989 - 1990 primářka neurologického odd. LDN Orolová
  1982 - 1989 práce ambulantního neurologa v NsP Havířov
  1974 – 1981 lékařka neurologického lůžkového odd. KÚNZ Ostrava-Zábřeh
 • Osvědčení, certifikáty a licence
  Atestační diplomy a Diplomy celoživotního vzdělávání
  Certifikát z klinické elektroencefalografie
  Kredit I.st. odborné způsobilosti k provádění akupunktury v rámci atest.oboru
  Certifikát o absolvování čínské ušní akupunktury

Náš tým

Petra Vachová, DiS.

Petra Vachová, DiS.

Certifikovaná terapeutka tradiční čínské medicíny
Bc. Vladimír Maňásek

Bc. Vladimír Maňásek

Výživový specialista, terapeut tradiční čínské medicíny
Lucie Janalíková, DiS.

Lucie Janalíková, DiS.

Fyzioterapeutka
Bc. Lucie Lukšová

Bc. Lucie Lukšová

Fyzioterapeutka
(momentálně není k dospozici)
Mgr. Kamila Krempaská

Mgr. Kamila Krempaská

Fyzioterapeutka
(momentálně na mateřské dovolené)
Jana Gašperová

Jana Gašperová

Ošetřovatelka
Markéta Kutějová

Markéta Kutějová

fyzioterapeutka
Ilona Svobodová

Ilona Svobodová

Terapeut psycho-energetické transformace
Poradenství a koučování